Vrozené srdeční vady v dospělosti
logo Vaše srdeční záležitost!

 

 

Vrozené srdeční vady v dospělosti  -  pokroky v medicíně umožnily, že se stále více nemocných s vrozenými srdečními vadami dožívá dospělosti a tito potřebují péči vyžadují  trvalé sledování zejména vzhledem k reziduálním nálezům, riziku poruch srdečního rytmu či hemodynamiky a strukturálním změnám myokardu a včas indikovat reoperace pro původní vady, či ty které v dětství nebyly poznány nebo byly méně významné. Spolupracujeme v těchto případech s Poradnou pro vrozené srdeční vady v dospělosti Nemocnice Na Homolce a CKTCH Brno.

Jedná se o nemocné po operacích defektů síňového a komorového septa, s Fallotovou tetralogií, koarktací aorty, transpozicí velkých cév, Ebsteinovou anomálií či pulmonální stenozou.


 Vrozené srdeční vady v dospělosti
© 2019 Angiocor s.r.o.
Vytvořilo AVITO.cz, redakční systém pagio.cz
by FRANCIS DRAKE