MUDr. G. Hnátková - curiculum vitae
logo

ANGIOLOGIE
MUDr. Gabriela Hnátková
Bc. Vlasta Miklíková

Vysokoškolské vzdělání: 
Lékařská fakulta Masarykovy university v Brně

Odborné vzdělání a kvalifikace(přehled):
Atestace prvního stupně z oboru vnitřní lékařství
Specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru vnitřního lékařství
Specializovaná způsobilost k výkonu povolání lékaře v oboru angiologie

Členství v odborných společnostech:
Česká angiologické společnosti
Česká kardiologické společnosti
Společnost Jana Evangelisty Purkyně

Vědecko-výzkumná činnost:
Publikační činnost - spoluautor:
Big endotelin a chronické srdeční selhání, Špinar J., Špinarová L., Vítovec J., Ludka O., Hubená G.,Tomandlová M., Tomandl J., Vnitř. Lékařství, 48,2002, č.1, S.3-7

Přednášková činnost – semináře v rámci IK KNTB: 
Acidobazická rovnováha u hemodialyzovaných nemocných
Akutní renální selhání – kazuistika
Antagoniské endotelinových receptorů
Antifosfolipidový syndrom
Diabetická nefropatie
Diabetes a těhotenství
Diabetická noha
Homocystein
Plasmatická hladina endotelinů u chronického srdečního selhání
Srovnání výsledků koronární angioplastiky při akutním infarktu myokardu
Etiologie sekundárního lymfedému neonkologické etiologie
Chronická žilní in suficience – příčina bolestí dolních končetin
Chronická žilní insuficience – kompresní terapie

Přednášková činnost – mezinárodní kongresy - hlavní autor:
Význam mapování žilního systému v algoritmu péče o pacienty s bércovým vředem žilní etiologie
- Angiologické dny , Tatranské Zruby 2007

Je důležité znát přesné umístění terminální chlopně velké safény?
- Angiologické dny , Praha 2008
- Práce oceněna jako nejlepší prezentace autorů do 35 let


MUDr. G. Hnátková - curiculum vitae
© 2020 Angiocor s.r.o.
Vytvořila společnost Avito s.r.o.
by FRANCIS DRAKE